Offline privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen en hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met bezoekersgegevens. Wij informeren u graag over de verwerking van de bezoekersgegevens met betrekking tot onze dienstverlening.
Algemeen

Wij respecteren de privacy van iedereen

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van uw bezoekers. Onze technologie is daarom zo ontworpen dat deze volledig passief en volledig anoniem is.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

Onze technologie

De StoreScan technologie is zo ontwikkeld dat de privacy van consumenten te allen tijde wordt gerespecteerd. Alle gegevens die StoreScan verzamelt, zijn anoniem en bevatten nimmer persoonlijke informatie. De voor retailers beschikbare inzichten bestaan slechts uit geaggregeerde, anonieme gegevens die trends en patronen laten zien van groepen bezoekers.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

Basis beginselen

StoreScan is vanaf het begin ontworpen om duidelijke, praktisch toepasbare inzichten in bezoekersstromen te krijgen. Altijd vanuit het principe dat we de privacy van uw bezoekers beschermen. Om dat te kunnen doen, hanteren wij de volgende centrale beginselen:

  • Wij zijn geïnteresseerd in de manier waarop groepen bezoekers zich gedragen – niet om te weten wie een afzonderlijke klant is, of wat hij/zij doet. Alle data zijn anoniem.
  • Wij verwerken en delen alleen geaggregeerde gegevens afkomstig van de tel sensoren via ons StoreScan platform.
  • Wij ontvangen enkel de volgende data van sensoren: sensor ID, datum en tijdstip, aantal in en uit, verblijfstijd, man of vrouw.
Het doel van tellen

StoreScan verzamelt gegevens om retailer en vastgoedeigenaren te helpen hun beleid aan de hand van nauwkeurige bezoekersanalyses kunnen aanpassen. Gegevens worden daartoe verwerkt tot inzichten in de vorm van rapporten, die worden gebruikt voor de personeelsplanning, het plannen van promoties, het bepalen van openingstijden, meten van de bezettingsgraad en om het effect van marketing-inspanningen te meten. De data die verzameld wordt is van de opdrachtgever en wordt niet met derde gedeeld.

Tel sensoren

StoreScan maakt gebruik van verschillende tel sensoren om de stroom van bezoekers in ieder type omgeving en gebieden nauwkeurig te tellen. De verschillende type tel sensorne gebruiken ieder een andere techniek, namelijk: 3D stereoscopisch, thermisch en time-of-flight. De tel sensoren kijken naar de vloer en nemen geen beelden op. In plaats daarvan zetten zij bewegingen van bezoekers automatisch om in getallen. Met deze techniek zorgen wij ervoor dat het onmogelijk is om iemand te identificeren. Op deze manier kunnen wij enerzijds waardevolle gegevens verzamelen en anderzijds de privacy van uw bezoekers waarborgen.

Demografie

Voor bezoekers analyse op basis van leeftijden maakt StoreScan gebruik van unieke software. Deze software zal nooit informatie vergaren die aan één uniek individu toe te wijzen is; demografische gegevens worden uitsluitend beoordeeld aan de hand van visuele aanwijzingen. Elke manipulatie van videobeelden wordt lokaal en in real time gedaan zodat er geen beelden worden opgenomen of verzonden. De software steunt op gezichtsdetectie en analyse, niet op gezichtsherkenning. Dit zijn twee verschillende technologieën. Gezichtsdetectie zoekt enkel naar de aanwezigheid van een gezicht terwijl gezichtsherkenning ook een specifiek persoon zal proberen te identificeren. De specifieke software kan enkel bepalen of een anoniem individu naar een bepaald punt aan het kijken is, voor hoelang, en wat zijn of haar demografische eigenschappen zijn zoals geslacht en leeftijd.

Overeenkomst

Wij verwerken geen persoonsgegevens. Wij informeren onze opdrachtgevers over de wijze waarop wij voor hen bezoekersgegevens verzamelen, en hoe wij daar mee omgaan. Middels een verwerkersovereenkomst wordt de relatie met onze opdrachtgevers en de met hen gemaakte afspraken uitgewerkt.