Privacy Statement

De huidige versie is van kracht met ingang van 1 mei 2019

Wij respecteren de privacy van iedereen

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van consumenten. Onze technologie is daarom zo ontworpen dat deze volledig passief en volledig anoniem is.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

De StoreScan technologie is zo ontwikkeld dat de privacy van consumenten te allen tijde wordt gerespecteerd. Alle gegevens die StoreScan verzamelt, zijn anoniem en bevatten nimmer persoonlijke informatie. De voor retailers beschikbare inzichten bestaan slechts uit geaggregeerde, anonieme gegevens die trends en patronen laten zien van groepen bezoekers.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

Onze technologie

3 centrale privacy beginselen

StoreScan is vanaf het begin ontworpen om duidelijke, praktisch toepasbare inzichten in klantenstromen te krijgen maar altijd vanuit het principe dat we de privacy van de consument beschermen. Om dat te kunnen doen, hanteren wij twee centrale beginselen.

  • Wij zijn geïnteresseerd in de manier waarop grote groepen consumenten zich gedragen - niet om te weten wie een afzonderlijke klant is, of wat die doet. Alle data zijn anoniem.
  • Wij delen alleen geaggregeerde gegevens met opdrachtgevers via ons StoreScan platform.

StoreScan verzamelt gegevens om retailers te helpen de prestaties van hun winkels te verbeteren. Gegevens worden daartoe verwerkt tot inzichten in de vorm van rapporten, die worden gebruikt voor de personeelsplanning, het plannen van promoties, het bepalen van openingstijden, en om het effect van marketing-inspanningen te meten. De data die verzameld wordt is van de opdrachtgever en wordt niet met derde gedeeld.

Het doel van tellen

3D sensor technologie

StoreScan maakt gebruik van 3D stereocamera’s om de stroom van klanten in specifieke gebieden in de winkel te registreren. De camera's kijken naar de vloer en nemen geen beelden op. In plaats daarvan zetten zij bewegingen van consumenten automatisch om in getallen. Met deze techniek zorgen wij ervoor dat het onmogelijk is om iemand te identificeren. Op die manier kunnen wij enerzijds gegevens verzamelen en anderzijds de privacy van consumenten waarborgen.

Voor de demografische bezoekers analyze maakt StoreScan gebruik van specifieke software. Deze software zal nooit informatie vergaren die aan één uniek individu toe te wijzen is; demografische gegevens worden uitsluitend beoordeeld aan de hand van visuele aanwijzingen. Elke manipulatie van videobeelden wordt lokaal en in real time gedaan zodat er geen beelden worden opgenomen of verzonden.

Demografische analyse technologie

Anoniem

De specifieke software steunt op gezichtsdetectie en analyse, niet op gezichtsherkenning. Dit zijn twee verschillende technologieën. Gezichtsdetectie zoekt enkel naar de aanwezigheid van een gezicht terwijl gezichtsherkenning ook een specifiek persoon zal proberen te identificeren. De specifieke software kan enkel bepalen of een anoniem individu naar een bepaald punt aan het kijken is, voor hoelang, en wat zijn of haar demografische eigenschappen zijn zoals geslacht en leeftijd.

Elke persoon die zich zorgen maakt, opmerkingen of vragen over de privacy heeft kan dit kenbaar maken via ons emailadres privacy@storescan.eu.