Privacy Statement

De huidige versie is van kracht met ingang van 1 januari 2018

Wij respecteren de privacy van iedereen

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van consumenten. Onze technologie is daarom zo ontworpen dat deze volledig passief en volledig anoniem is.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

De StoreScan technologie is zo ontwikkeld dat de privacy van consumenten ten allen tijde wordt gerespecteerd. Alle gegevens die StoreScan verzamelt, zijn anoniem en bevatten nimmer persoonlijke informatie. De voor retailers beschikbare inzichten bestaan slechts uit geaggregeerde, anonieme gegevens die trends en patronen laten zien van groepen bezoekers.

StoreScan toont nooit winkel gedrag dat tot een individu te herleiden is. StoreScan verzamelt nooit persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens.

 

 

Onze technologie

3 centrale privacy beginselen

Wij hebben StoreScan vanaf het begin ontworpen om duidelijke, praktisch toepasbare inzichten in klantenstromen te krijgen maar altijd vanuit het principe dat we de privacy van individuele consumenten beschermen. Om dat te kunnen doen, hanteren wij drie centrale beginselen.

  • Wij zijn geïnteresseerd in de manier waarop grote groepen consumenten zich gedragen - niet om te weten wie een afzonderlijke klant is, of wat die doet. Alle data zijn anoniem.
  • Wij delen alleen geaggregeerde gegevens met opdrachtgevers, nimmer gegevens over een individuele mobiele apparaat.
  • Iedereen kan zich altijd afmelden voor deelname aan gegevensverzameling via WiFi.

StoreScan verzamelt gegevens om retailers te helpen de prestaties van hun winkels te verbeteren. Gegevens worden daartoe verwerkt tot inzichten in de vorm van rapporten, die worden gebruikt voor de personeelsplanning, het plannen van promoties, het bepalen van openingstijden, en om het effect van marketing-inspanningen te meten.

Het doel van tellen

Anonieme gegevens

Onze WiFi technologie werkt zo dat zodra een WiFi sensor een WiFi apparaat detecteert in of rond de winkel, het MAC adres onmiddellijk wordt versleuteld. StoreScan laat het MAC adres direct door een derde partij anonimiseren. Op deze manier beschikt StoreScan over relevante, geanonimiseerde gegevens die niet tot individuen te herleiden zijn. Zowel bij de 3D sensor als de WiFi sensor wordt dus nooit persoonlijke data opgeslagen of geanalyseerd.

Wij gebruiken 3D stereo camera's om de stroom van klanten in specifieke gebieden in de de winkel te registreren. De camera's kijken naar de vloer en nemen geen beelden op. In plaats daarvan zetten zij bewegingen van consumenten automatisch om in getallen. Met deze techniek zorgen wij ervoor dat het onmogelijk is om iemand te identificeren. Op die manier kunnen wij enerzijds gegevens verzamelen en anderzijds de privacy van consumenten waarborgen.

3D sensor technologie

WiFi sensor technologie

Onze WiFi sensoren verzamelen informatie van mobiele apparaten die wordt uitgezonden als WiFi op het apparaat ingeschakeld is. De uitgezonden informatie helpt ons de aanwezigheid van een mobiel apparaat te bepalen. Dit aan de hand van een unieke identificatiecode - bekend als het MAC adres – in combinatie met de signaalsterkte. Het MAC-adres zegt echter niet wie de eigenaar van het apparaat is: noch de identiteit noch enige andere persoonlijke gegevens worden op deze wijze vrijgegeven.

Voor onze oplossing op basis van WiFi technologie kunnen consumenten hun mobiele apparaat ten allen tijde afmelden. Deze afmelding houdt in dat het mobiele apparaat niet meer mee doet in de gegevensverzameling, en dat de gegevens niet in onze databases worden opgeslagen.

Consumenten kunnen zich afmelden via deze link.

Opt Out

Elke persoon die zich zorgen maakt, opmerkingen of vragen over de privacy heeft kan dit kenbaar maken via ons emailadres privacy@storescan.eu.