Digitale klanten teller

De digitale klanten teller van StoreScan is in korte tijd verder doorontwikkeld om retailers te helpen bij het omgaan met de beperkingen tijdens de Corona-pandemie. Nauwkeurige tel sensoren die bij de ingang van de winkel worden geïnstalleerd, kunnen een medewerker of beveiliger gedeeltelijk vervangen. Dankzij deze tel sensoren regelt het systeem het aantal klanten dat de winkel mag betreden.

Stoplicht functie

De stoplicht functie zoals hierboven getoond regelt automatisch de klantstroom voor uw winkel locatie.

Waarschuwing

Waarschuwingen worden geactiveerd wanneer het maximaal toegestane aantal klanten dreigt te worden / wordt overschreden.

Rapportages

Alle tel gegevens kunnen worden geraadpleegd om als bewijs te dienen indien u gecontroleerd wordt door een instantie.

Overal en altijd

De realtime bezettingsgraad is overal via het internet te raadplegen, en zelfs te delen op uw website of social media.

Veilige winkelomgeving waarborgen?

Laat ons u helpen zodat wij samen de verspreiding van het coronavirus beperken.
Met ons nauwkeurige bezoekerstelsysteem regelt u eenvoudig het aantal klanten dat uw winkel mag binnen stappen.

Installatie

Bij elke in/uitgang wordt aan het plafond een sensor gemonteerd zodat deze naar de vloer gericht is.

Detectie

Na oplevering detecteert de sensor volledig automatisch anoniem in/uitgaande personen die onder de teller door lopen

Realtime verkwering

De tel gegevens wordt door de tel sensor direct naar onze server verstuurd voor realtime berekening van de bezettingsgraad.

Stoplicht functie

Vrije winkelcapaciteit wordt aan de klanten gecommuniceerd dankzij visuele signalering (groen/oranje/rood) bij de ingang.

Waarschuwingen

Personeel/beveiligers wordt geïnformeerd als de bezettingsgraad overschreden dreigt te worden via e-mail of sms

Rapportage

Via het dashboard heeft u realtime inzicht, maar ook toegang tot alle tel gegevens voor uitgebreide rapportages over uw bezoekers

DEEL
DRUKTEBEELD

op uw website om bezoekers vooraf te informeren

DEEL
STOPPLICHT

op digital signage om de klantenstroom te reguleren

Referenties
Organisaties die al een veilige winkelomgeving waarborgen