Realtime bezettingsgraad meten

De realtime functie voor bezoekers tellen van StoreScan is in korte tijd verder doorontwikkeld om retailers te helpen bij het omgaan met de beperkingen tijdens de Corona-pandemie. Nauwkeurige tel sensoren die bij de ingang van de locatie worden geïnstalleerd. Dankzij deze tel sensoren bewaakt en rapporteert u eenvoudig de bezettingsgraad van uw faciliteit.

Stoplicht functie

De stoplicht functie kan worden gebruikt om de aan te geven of werknemers een ruimte binnen mogen of niet.

Waarschuwing

Waarschuwingen worden geactiveerd wanneer het maximaal toegestane aantal personen dreigt te worden / wordt overschreden.

Rapportages

Alle tel gegevens kunnen worden geraadpleegd om als bewijs te dienen indien u gecontroleerd wordt door een instantie.

Overal en altijd

De realtime bezettingsgraad is overal via het internet te raadplegen, en zelfs te delen op uw intranet of app.

Veilige werkomgeving waarborgen?

Laat ons u helpen zodat wij samen de verspreiding van het coronavirus beperken.
Met ons nauwkeurige bezoekerstelsysteem zorgt u ervoor dat bezoekers en medewerkers de ruimte krijgen die ze nodig hebben om veilig te kunnen werken.

Installatie

Bij elke in/uitgang wordt aan het plafond een sensor gemonteerd zodat deze naar de vloer gericht is.

Detectie

Na oplevering detecteert de sensor volledig automatisch anoniem in/uitgaande personen die onder de teller door lopen

Realtime verkwering

De tel gegevens wordt door de tel sensor direct naar onze server verstuurd voor realtime berekening van de bezettingsgraad.

Stoplicht functie

Vrije capaciteit wordt aan de werknemers gecommuniceerd dankzij visuele signalering (groen/oranje/rood) bij ieder ingang/ruimte.

Waarschuwingen

Personeel/beveiligers wordt geïnformeerd als de bezettingsgraad overschreden dreigt te worden via e-mail of sms

Rapportage

Via het dashboard heeft u realtime inzicht, maar ook toegang tot alle tel gegevens voor uitgebreide rapportages over uw bezoekers

Referenties
Organisaties die al een veilige omgeving waarborgen