Privacy policy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft WiFiProfs B.V. de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers

In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Deze verklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Het privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op WiFiProfs B.V. gevestigd aan De Schans 23 – 2405 XX Alphen aan den Rijn, en onderhavige websites – zoals www.storescan.eu

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Cookies

WiFiProfs B.V. registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan WiFiProfs B.V. de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Contact formulieren

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt enkel het tijdstip opgeslagen om prioriteit te geven aan opvolging.

Opslag en bewaren van uw gegevens

Contact formulieren

Voor formulieren op pagina’s binnen storescan.eu die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door WordPress CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. WiFiProfs B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens.  Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Welke rechten heeft u over uw gegevens

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via supportafdeling een klacht in te dienen
Vragen over uw privacy op deze website

Elke persoon die zich zorgen maakt, opmerkingen of vragen over de privacy heeft kan dit kenbaar maken via ons e-mailadres privacy@storescan.eu