Zones

Zones

Bezoekersaantallen en verdelingen van bezoekersaantallen van willekeurige zones op de locatie kunnen worden gedefinieerd. StoreScan rapporteert over de verschillende zones en verdiepingen. Identificeer de meest populaire en de impopulaire zones. Begrijp waar kansen op de locatie liggen door de bezoekersaantallen per zone te identificeren.

Statistieken voor facility managers
Bezoekersaantallen per zone of verdieping
Bezoekersaantallen op uur niveau voor zones
Betrouwbaarheidsindicator van tellingen
Vergelijken van zones en ingangen
Sensor benodigd
3D sensor
Meer informatie
Categories